Crisis management v době COVID-19

COVID – 19

CENTR GROUP a opatření proti COVID-19

COVID – 19, tak tento název si dozajista zapamatujeme na dlouho. Ano je to těžký soupeř, který nyní zkouší naše možnosti, a svým atakem prověří to, jak s ním naložíme.

„Postaráme se o Vás“ řekl CEO Jaroslav Pajonk, v souvislosti s příchodem nových informací, týkající se vzniku mimořádného stavu, vyhlášeného v reakci aktuální hrozby v podobě CORONAVIRU. CENTR GROUP je dlouhodobě etablovaná bezpečnostní agentura, která má s přípravou krizových plánů obrovské zkušenosti. A přísloví o „kovářově kobyle“ u nás rozhodně neplatí.

Krok první

Krok první bylo okamžité ustanovení „Krizového managementu“ který řídí kroky ve všech společnostech skupiny Holdingu. Bez velení, není vedení. Urychleně jsme přijali bezpečnostní opatření a vedení společnosti rozdělili tak, aby v případě napadení jednoho, mohl převzít jeho úkoly druhý. Každodenní komunikace probíhá vzdáleně za využití bezpečné komunikace, a lze tak velmi operativně reagovat a zajišťovat bezpečnostní požadavky.

Krok druhý

Krok druhý byl spuštěn současně s prvním, a bezpečnost výkonu našich zaměstnanců byla posílena dodáním antiseptických gelů, ochranných brýlí a ostatních prostředků osobní ochrany. Nejen chemie může pomoci a tak došlo i ke změnám systému služby tak, abychom zabezpečili výkon režimovým opatřením bez zbytečných výdajů našich klientů.

Situace se vyvíjí a tak někteří z našich klientů museli své provozovny uzavřít, případně radikálně omezit svůj provoz. Po zvýšení mimořádných opatření jsme zajistili bezpečnostní služby změnami jak v systému ochrany, tak i v počtu službukonajících. Hotelové komplexy, restaurace případně office centra, tam všude dochází ke změnám. Ruší se kultruní a společenské události, takže se uvolnili zaměstnanci obvykle zajišťující Event Security či ochranu VIP osob. Ty můžeme povolat na jiné, aktuálně potřebné úkoly.

Například jako ve slavné „Pařížské ulici“, kde došlo k posílení služby Walking Security, tak i služby fyzické patroly objektů, výjezdových jednotek a Non Stop Dispečinku. Objekty uzavřených marketů či jiných provozoven, jsou pak zabezpečeny naší službou nepřetržitě.

Co vše můžeme v této situaci pro vás udělat, díky sestavení krizového týmu řešíme problematiku zajištění vždy aktuálně a to v režimu 24/7. Díky přijatým režimovým opatřením, která jsou vždy nadefinována na konkrétní problematiku daného zákazníka, zavádíme efektivně jak do samotného výkonu služby, tak současně s řešením rizika kterému jsou zaměstnanci vystaveni.

Připravenost na situaci

Jak jsme připraveni na situaci při zvýšeném počtu onemocnění ze strany zaměstnanců a na zabezpečení činnosti fyzické ostrahy? I tyto otázky napadají všechny, kdo se obávají o další vývoj. Právě v rámci krizového řízení byl ve spolupráci s provozním odborem připraven krizový plán. Na jeho základě byly vytvořeny personální rezervy, došlo k posílení klíčových zakázek, připravila se rezerva ve formě prvků technické ochrany. To vše bude využito a nasazeno právě v případech, kdy dochází k omezování provozu, uzavírání provozoven na základě rozhodnutí vlády ČR.

Naši zaměstnanci a klienti si mohou být jisti, že naše služba, ať se jedná o úklidové služby, fyzickou či technickou ostrahu či facility management, nebude ani přes veškerá úskalí ohrožena.


Váš krizový štáb CENTR GROUP

Rychlý kontakt

HOTLINE
24 HODIN DENNĚ

 

 

 

 

 

Další kontakty zde