FYZICKÁ OSTRAHA

Chráníme životy, zdraví a majetek našich zákazníků. Ostraha objektů je náš denní chléb. Umíme zabezpečit každé prostředí, ať se jedná o průmyslové areály, administrativní nebo obchodní budovy, galerie, malé butiky nebo celou čtvrť.

Fyzická ostraha objektů

Hlava tygra Centr Group

Naši strážní a další specialisté jsou důslední, neovlivnitelní a mají dokonalý přehled o podnikatelské činnosti klienta a jeho procesech. Zvláště tam, kde hrozí potenciální riziko. To jsou například budovy, kde se nachází zboží, materiál nebo vzácné umělecké předměty, jimž hrozí případné odcizení. Také místa se zvýšeným rizikem požáru či ekologických havárií. Zajistíme pro vás například:

 • kontrolu a evidenci osob a vozidel při vstupu a pohybu po areálu,
 • obsluhu bezpečnostních technologií (PZTS, EPS, CCTV, EKV),
 • pochůzkovou činnost a pravidelné vyhodnocování bezpečnostní situace,
 • vizuální kontrolu požárních prostupů, únikových cest a suchovodů,
 • asistenci při svařování a akcích s otevřeným ohněm,
 • požární dozor v případě odstávky/vypnutí hasicích zařízení nebo požárních hlásičů,
 • hlášení a evidenci zjištěných závad,
 • komunikaci se složkami IZS a řešení případných mimořádných událostí,
 • pravidelný reporting.
Fyzická ostraha objektů Centr Group
Doorman a recepční Centr Group

Doorman a recepční

Hlava tygra Centr Group

Tento personál patří mezi klíčové osoby, protože vytváří první dojem. Naši zaměstnanci jsou na tento druh práce výborně připraveni. Mají reprezentativní vzhled a vystupování. Prošli fyzickou přípravou a speciálním psychologickým školením, znají základy etikety, první pomoci a cizí jazyky.

Doorman se stane nepostradatelným členem týmu vašeho butiku. Je samostatný, neustále sleduje okolí a vyhodnocuje nestandardní chování potencionálních zákazníků. Svou přítomností pomáhá ostatnímu personálu. Bude-li to nutné pro zajištění bezpečnosti, uplatní i znalost sebeobrany. Případně zadrží pachatele trestné činnosti a přivolá policii.

Recepční bude vzorně reprezentovat váš business. Naši zaměstnanci mají odpovídající vzdělání a jazykové vybavení, ovládají potřebné technologie, mají upravený a příjemný vzhled. Díky speciální přípravě zvládají všechny situace, i s komunikačně obtížnými klienty, profesionálně a s klidem. V každou denní i noční dobu.

Bezpečná lokalita

Hlava tygra Centr Group

Naši pěší strážní přispívají ke zvýšení bezpečnosti a k ochraně vašich domovů, čtvrtí a nákupních tříd. Jejich přítomnost a uniformy slouží jako výborná prevence proti výtržnostem, narušování pořádku a klidného občanské soužití. Prokazatelně snižují kriminalitu v celém okolí.
Než u vás začnou hlídkovat, podrobně se seznámí s místními poměry. Umí proto vždy správně vyhodnotit jakoukoli situaci a zasáhnout, nebo případně přivolat policii. Pokud k nějakému incidentu přece jen dojde, stačí stisknout Tísňové tlačítko a nechat to na nás. Jsme u vás do 90 vteřin. Garantujeme.

Bezpečí ve městě a na ulici v Pařížské
Mobilní patrola Centr Group

Mobilní patrola

Hlava tygra Centr Group

Nemáte-li v budově či areálu stálé strážné, zajistíme pro vás pravidelné či namátkové preventivní kontroly. Zanalyzujeme vaše potřeby a připravíme individuální rozvrh, jak často k vám budeme jezdit. Když hlídka přijede, ujistí se, že jsou zamčené všechny vstupy, není narušen plášť objektu a v okolí je celkový klid. Výsledek kontroly nahlásí operátorovi dohledového centra CENTR GROUP. Členové patroly také mohou pořídit záznam o průběhu kontroly pomocí pochůzkového elektronickém systému.

Poskytování náhradního plnění

Hlava tygra Centr Group

Společenská odpovědnost a zákonná povinnost jdou v tomto případě ruku v ruce. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ustanovuje, že zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 osob musí zaměstnávat alespoň 1 člověka se zdravotním postižením (OZP). Stává se však, že z různých důvodů vaše společnost není schopna OZP zaměstnat. My to chápeme, a protože víme, že jako odpovědná firma chcete osoby se zdravotním postižením podpořit, nabízíme vám náhradní plnění.

Prostřednictvím společnosti CENTR GROUP-ELMONT s.r.o. podporujeme jiné firmy a umožňujeme vám splnit povinný podíl tím, že se dohodneme na dodávce služeb, které budou předmětem náhradního plnění. Co z toho máme my, to je celkem jasné. A co z toho budete mít vy?

 • dobrý pocit – podpoříte zaměstnávání OZP,
 • splněný zákonem stanovený povinný podíl,
 • získáte užitečné podpůrné služby, které umíme ušít na míru jakémukoliv odvětví,
 • ušetříte peníze – za služby zaplatíte mnohem méně, než činí odvod do státního rozpočtu,
 • snížíte personálních náklady společnosti na dané služby
Poskytování náhradního plnění Centr Group
Podpora zákazníků

Ester Karásková

Podpora zákazníků

MÁTE OTÁZKY?

Napište Ester, ozve se vám

Neplatný email
Neplatné číslo
Prosím zadejte ověření proti robotům
ikona Ostraha objektu

Ostraha objektů

ikona Ostraha objektu

Ostraha objektů

ikona Služby recepce

Recepční

ikona Služby recepce

Recepční

Služby Správa nemovitostí

Správa nemovitostí

Služby Správa nemovitostí

Správa nemovitostí

ikona Údržba zeleně

Úklid
Údržba zeleně

ikona Údržba zeleně

Úklid
Údržba zeleně

ikona Speciální operace

Speciální operace

ikona Speciální operace

Speciální operace

Rychlý kontakt

HOTLINE
24 HODIN DENNĚ

 

 

 

 

 

Další kontakty zde