Klikněte na osobu!

Chcete se dozvědět více o našem týmu? Otočte kartu osoby. Na druhé straně naleznete krátké Curriculum Vitae.

Ano, stejně klikněte i níže...

... a poznáte nás více.

Vedení společnosti CENTR GROUP

Jaroslav Pajonk, LLM, MBA generální ředitel a majitel Centr Group

Jaroslav Pajonk, LL.M., MSc.

Řídící partner / CEO holding

 


 

 

pravnik@centr.cz

Jaroslav Pajonk, LL.M., MSc.

 

Jaroslav patří mezi zakládající členy CENTR GROUP a jako generální ředitel holdingu je hybnou silou společnosti. V oblasti komerční bezpečnosti podniká již více než 27 let. Při budování i každodenním fungování firmy zúročil své zkušenosti důstojníka Armády České republiky. V rámci svého dalšího profesního růstu absolvoval magisterské vzdělání v oblasti práva LLM a postgraduální studium managementu. Kromě řídících a organizačních povinností, kterou role CEO vyžaduje, se specializuje na:

 

 • výstavbu nových projektů v oblasti poskytování služeb,
 • B2B a B2C obchodování,
 • rozvoj a strategii Business Continuity,
 • krizový management Business Continuity.

 

JUDr. Petra Misterková

JUDr. Petra Misterková

Partner / Ředitel pro strategie

 


 

+420 602 426 326
misterkova@centr.cz

JUDr. Petra Misterková

 

Petra se po studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a po úspěšném absolvování rigorózní zkoušky etablovala v oblasti facility managementu a energetických služeb, kde působí již více než 10 let. Od května 2019 externě spolupracuje s CENTR GROUP v roli ředitelky pro strategie. Je to pozice více než strategická, má totiž za úkol rozvíjet společnost v oblasti facility managementu a energetických služeb. Její zkušenosti a mimořádnou odbornost v těchto oblastech dokládají mimo jiné následující ocenění a role:

 

 • držitelka titulu Podnikový právník roku 2017 v oblasti občanského práva,
 • pravidelné umístění v žebříčku ČAK Významné právničky v ČR,
 • členka představenstva asociace IFMA CZ.

 

René Janosch

Ing. René Janosch

Partner / Ekonomický ředitel

 


 

+420 604 290 512
janosch@centr.cz

Ing. René Janosch

 

René, v CENTR GROUP na klíčové pozici Ekonomického ředitele zúročuje svou 28letou praxi v oblasti obchodu, ekonomiky, cenných papírů a zdravotnictví. Původní profesí licencovaný burzovní makléř se také podílel na privatizaci státních společností. Díky své rozsáhlé obchodní a ekonomické praxi je expertem na:

 

 • analýzu a vyhodnocení projektů,
 • zajišťování investičního a provozního financování, vč. řízení cashflow,
 • tvorbu finančních plánů a jejich pravidelné vyhodnocování,
 • controlling a reporting,
 • marketing a komunikaci,
 • investice.

 

Richard Martinák

Richard Martinák

Partner / Výkonný ředitel CZ/SK

 


 

+420 731 628 701
martinak@centr.cz

Richard Martinák

 

Richard je klíčovým členem vedoucího týmu CENTR GROUP. Na poli komerční bezpečnosti se pohybuje již 20 let. Od roku 2007 působí jako jednatel různých společností v rámci holdingu. Od roku 2019 je členem představenstva společnosti CENTR GROUP, a.s. Jakožto výkonný ředitel má ve společnosti na starosti řízení provozu v oblasti fyzické ostrahy a v oblasti elektronické ostrahy. Je odborníkem na:

 

 • bezpečnostní řešení na míru,
 • návrhy optimalizací kombinující pasivní a aktivní prvky bezpečnosti,
 • implementace bezpečnostních technologií.

 

Dalibor Štěrbák SM

Dalibor Štěrbák

Regionální ředitel pro CZ/SK/PL

 


 

+420 799 176 266

sterbak@centr.cz

Dalibor Štěrbák

 

Po téměř devíti letech strávených v největší společnosti na světě poskytující IFM služby, kde měl Dalibor na starosti globální korporátní klienty v sektoru IT & Pharma v zemích CZ a SK, se rozhodl získané zkušenosti dále rozvíjet v naší rychle expandující lokální společnosti.

 

V CENTR GROUP je jeho cílem nastavit a zakotvit procesy nutné pro udržení stávající kvality společnosti, při jejím očekávaném rozvoji a růstu.

 

Dále se zabývá využitím synergií u zákazníků, kde rozšiřujeme portfolio dodávaných služeb.

 

Jan Chodora

Jan Chodora

Obchodní ředitel CZ/SK

 


 

+420 797 878 795
chodora@centr.cz

Jan Chodora

 

Jan nastoupil do CENTR GROUP po více než 20 letech zkušeností nastřádaných ve společnostech zabývajících se komerční bezpečností. V rámci své profesní dráhy se zaměřil na rozvoj obchodních a manažerských dovedností (Diamond box, SMT Czech – management training). Specializuje se na:

 • bezpečnostní řešení na míru,
 • B2B a B2C obchodování,
 • bezpečnost kulturního dědictví, administrativních budov a veřejné dopravy,
 • školení v oblasti fyzické bezpečnosti a ochrany měkkých cílů,
 • interní audit a kontrolu kvality, poskytovaných služeb,
 • ochranu měkkých cílů.

Je certifikovaným expertem na oblast veřejných zakázek, což je klíčové pro pozici Obchodního ředitele a také vynikajícím přínosem pro naši společnost.

 

Ing. Vladimír Kudrna

Ing. Vladimír Kudrna

Emeritní ekonomický poradce

 


 

+420 731 628 702
kudrna@centr.cz

Ing. Vladimír Kudrna

 

Vladimír v CENTR GROUP ve funkci Emeritního ekonomického poradce zúročuje svou 25letou praxi v oblasti práva, ekonomiky a podnikatelské činnosti. Přes 5 let působil také v bankovnictví a finančních službách. Díky své rozsáhlé ekonomické praxi je expertem na:

 

 • vytváření ročních finančních plánů,
 • zajištění provozního financování a řízení cashflow,
 • vyhodnocování plnění ročních plánů,
 • controlling, reporting
 • komunikaci.

 

Lucie Przybylova

Lucie Przybylová

Manažer marketingu a péče o zákazníky

 


 

+420 734 521 920
przybylova@centr.cz

Lucie Przybylová

 

Lucie vystudovala střední školu oboru Veřejnosprávní činnost.

 

Posledních několik let svoji kariéru zasvětila automobilovému průmyslu, kde působila na pozici marketingového specialisty.

 

Své schopnosti marketingu využívá i u nás.

 

 • V CENTR GROUP se podílí na organizaci společenských a sportovních akcí a poskytování servisu klientům.

 

Roman Pajonk

Roman Pajonk

Ředitel MTZ

 


 

+420 731 628 704
roman.pajonk@centr.cz

Roman Pajonk

 

Roman úspěšně působí v CENTR GROUP od roku 2001. Z vedoucího pobočky v Havířově se vypracoval na pozici manažera fyzické ostrahy pro Moravskoslezský region a od roku 2009 zastává roli Ředitele MTZ a vozového parku. V průběhu své téměř 20leté kariéry u nás získal také mnohá osvědčení a specializace z nichž vybíráme:

 

 • bezpečnostní technologie (EZS, EPS, PCO),
 • osvědčení firemního Metrologa pro CENTR GROUP, a.s.,
 • certifikace BOZP a PO,
 • osvědčení o získání dílčí kvalifikace strážný.

 

V roce 2015 byl jmenován představitelem managementu pro bezpečnost práce dle OHSAS ve společnosti CENTR GROUP, a.s.

 

Marek Kraus

Marek Kraus

Bezpečnostní ředitel

 


 

+420 731 628 710
kraus@centr.cz

Marek Kraus

 

Marek se pohybuje na poli komerční bezpečnosti déle než 20 let. Po úspěšném působení v roli Provozního a obchodního ředitele nyní zastává pozici Bezpečnostního ředitele. Za dobu své kariéry získal mnoho specializací:

 • specializovaný pracovník civilní bezpečnosti, individuální objektová a osobní ochrana,
 • interní auditor BOZP, PO a ISO,
 • ostraha a detektivní činnost,
 • právo v komerční bezpečnosti a v obchodních vztazích,
 • stráž přírody.

Má rozsáhlé zkušenosti s provozními, obchodními a technickými procesy. Počínaje plánováním a realizací nových akvizic, přes jejich implementaci, až po řízení oddělení a poboček společnosti, při nichž uplatňuje své znalosti psychologie a zákona o veřejných zakázkách.

 

Karel Baron

Karel Baron

Ředitel kontrolního oddělení

 


 

+420 731 628 758
baron@centr.cz

Karel Baron

 

Karel se v oblasti komerční bezpečnosti pohybuje déle než 20 let. Je držitelem mnoha certifikátů, včetně kurzů Policejní akademie ČR v Praze. Je předním odborníkem v oblasti:

 

 • terorismu a ochrany veřejných prostor,
 • ochrany měkkých cílů,
 • kybernetické bezpečnosti,
 • trestně právní odpovědnost právnických osob,
 • interních auditů kvality (ISO) v oblasti objektové bezpečnosti,
 • poradenství,
 • odpovědná osoba ve vztahu k NBÚ.

 

V CENTR GROUP má navíc nezastupitelnou roli inspektora na ochranu osobních údajů v oblasti GDPR. V rámci služby veřejnosti provádí analýzy a publikuje informace k bezpečnostním incidentům pro média.

 

Ing. Michal Buriánek

Ing. Michal Buriánek

Oblastní ředitel pro Čechy / Jednatel

 


 

+420 731 628 810
burianek@centr.cz

Ing. Michal Buriánek

 

Michal se zabývá komerční bezpečností více než 15 let. Po absolvování Univerzity Tomáše Bati, Fakulty aplikované informatiky, se i nadále vzdělával v odborných kurzech. Zaměřil se na oblast ochrany práv (Sebeobrana a právo) a komunikační dovednosti (Umění komunikace, právo a psychologie). V CENTR GROUP působí na klíčové pozici Oblastního ředitele pro Čechy a je odborník na problematiku:

 

 • řešení obranných situací,
 • objektové bezpečnosti,
 • řízení technologických procesů v komerční bezpečnosti,
 • technologií komerční bezpečnosti.

 

Radim Vlha

Radim Vlha

Oblastní ředitel pro Moravu / Jednatel

 


 

+420 734 397 510
vlha@centr.cz

Radim Vlha

 

Radim se v oboru komerční bezpečnosti pohybuje déle než 16 let. Studium v oboru Mechanik elektronických zařízení jej nasměrovalo na dráhu odborníka na bezpečnostní systémy. Z technika se vypracoval až na úroveň CEO bezpečnostní služby. Je expertem na:

 

 • návrhy, instalace a servis bezpečnostních technologií (EZS, CCTV),
 • obchodní činnost v oblasti technické ostrahy,
 • komplexní služby vzdáleného dohledu,
 • vyhodnocování bezpečnostních rizik a nastavování procesů.

 

V CENTR GROUP od roku 2019 řídil činnost Pultu centrální ochrany. Nyní zastává pozici oblastního ředitele.

 

Tomáš Peševa

Tomáš Pešava

Ředitel společnosti CEE Facility Services
/ Jednatel


 

+420 725 439 460
pesava@ceeservices.cz

Tomáš Pešava

 

Tomáš je absolventem Policejní akademie ČR, kde si vybral obor bezpečnostně-právní studia. V CENTR GROUP působí od roku 2017 na pozici ředitele společnosti CEE Facility Services, SE a patří tedy mezi klíčové členy vedení skupiny. Ve své roli zúročuje bohaté zkušenosti s provozem, bezpečností a managementem obchodních center, facility managementem, i z vlastního podnikání v real estate konzultingu. Mezi jeho kvality patří mimo jiné:

 • manažerské a organizační dovednosti,
 • zkušenosti s vedením, hodnocením a motivací velkých týmů,
 • flexibilita a schopnost fungovat ve stresových situacích,
 • vyjednávání a rozpočtování zakázek a projektů,
 • návrhy bezpečnostních systémů a režimů,
 • projektové řízení.
Tomáš Chvatík

Tomáš Chvatík

Náměstek obchodního ředitele CZ/SK

 


 

+420 731 628 703
chvatik@centr.cz

Tomáš Chvatík

Tomáš je po 16 letech zkušeností v oboru komerční bezpečnosti špičkovým expertem na strategické řízení firem. Jeho specialitou je spirálový management. Do oblasti jeho působnosti spadají:

 • bezpečnostní řešení na míru,
 • event management,
 • poradenství.

V roli náměstka obchodního ředitele v CENTR GROUP zároveň působí jako specialista na veřejné zakázky a koordinátor marketingu.

Ing, Marta Wagnerová

Ing. Marta Wagnerová

Obchodní oddělení

 


 

+420 607 242 477
wagnerova@centr.cz

Ing. Marta Wagnerová

 

Marta pracuje v obchodním oddělení společnosti CENTR GROUP. Má více než 10 let zkušeností v oblasti komunikace se zákazníkem a přes 15 let působí na vedoucích pozicích. Pro obchodníka je vždy důležité, aby měl dobré komunikační a prezentační dovednosti. Marta tyto požadavky splňuje vrchovatě. V rámci své profese se specializuje na:

 

 • tuzemský a zahraniční platební styk,
 • cash management,
 • prodej služeb v oblasti telekomunikací,
 • práci v systému SAP R/3.

 

Radomír Kácal

Ing. Radomír Kácal

Bezpečnostní manažer kontrolního oddělení

 


 

+420 736 623 773
kacal@centr.cz

Ing. Radomír Kácal

Radomír má VŠ vzdělání technického směru a své zkušenosti nabyl u bezpečnostních složek státu, kde působil více jak 10 let v operativě.

Pozici pracovníka kontroly a bezpečnosti zastával jak v soukromém sektoru (těžký průmysl), tak i u organizační složky státu (ÚZSVM). V manažerských pozicích získal zkušenosti mimo jiné při řešení krizových situací, ale i zkušenosti s kontrolou a vyhledáváním rizik při správě majetku spolu s nastavováním procesů.

V CENTR GROUP mimo jiné provádí posuzování bezpečnostních rizik na střežených objektech a s tím spojené i vypracování bezpečnostních posouzení s návrhy na odstranění rizik a případných nedostatků.

Tomáš Šípek

Tomáš Šípek

Zástupce oblastního ředitele Čech

 


 

+420 739 522 081
sipek@centr.cz

Tomáš Šípek

 

Tomáš při plnění pracovních povinností na pozici Zástupce oblastního ředitele pro Čechy plně zúročuje svou více než 10letou praxi v oblasti komerční bezpečnosti. Mezi jeho specializace patří:

 

 • návrh a realizace bezpečnostních řešení na míru,
 • bezpečnost logistických center a administrativních budov,
 • bezpečnost v rámci eventových projektů.

 

Klára Šimková

Klára Šmírová

Asistentka vedení

 


 

+420 731 594 415
office@centr.cz

Klára Šmírová

 

Klára vystudovala střední školu v oboru práva a veřejné správy v Ostravě. Komunikaci s lidmi se věnuje více jak 7 let. Začínala jako recepční ve službách a starala se o chod práce v soláriu.
Ve firmě Centr Group působí jako asistentka vedení. Má na starost:

 

 • Back office,
 • pravá ruka CEO Jaroslava Pajonka,
 • zabezpečení bezproblémového chodu sekretariátu společnosti,
 • zajištění občerstvení na pracovišti.

 

 

Táňa Vondenová SM

Táňa Vondenová

Front Office Manager

 


 

+420 731 628 778
sekretariat@centr.cz

Táňa Vondenová

Táňa vystudovala SOU a OU Zahradník aranžér a pokračovala nadstavbovým studiem obor Podnikání. Z předchozích zaměstnání má zkušenosti jako operátor zákaznického linky či jako team leader. V posledních sedmi letech pracovala u bezpečnostní agentury jako administrativní pracovnice.

 

Ve CENTR GROUP působí jako asistentka vedení a na ostravské pobočce se stará o:

 

 • zabezpečení chodu sekretariátu,
 • zajištění občerstvení na pracovišti,
 • evidenci faktur,
 • zpracovávání výkazů,
 • evidenci pohledávek,
 • firemní poštu.

CENTR GROUP SR, s.r.o.

JUDr. Ján Vittek

JUDr. Ján Vittek

Konateľ

 


 

+421 911 620 750
vittek@centr.sk

JUDr. Ján Vittek

 

Ján je jednatelem společnosti CENTR GROUP SR, s.r.o. Je kvalifikovaným analytikem v oblasti analýzy rizik fyzické a objektové bezpečnosti. Z odborných kurzů, které absolvoval, zmiňme alespoň kurz Kriminálních zpravodajských analýz. Je špičkovým expertem v oblasti detektivních služeb a technické bezpečnosti. Jeho zkušenosti a znalosti se odrážejí v seznamu certifikátů, jejichž je držitelem:

 

 • certifikát na detektivní služby,
 • certifikát na kamerové a zabezpečovací systémy,
 • prověrka NBÚ na úroveň TAJNÉ.

 

Ing. Milan Mesároš

Ing. Milan Mesároš

Prevádzkový manažér - Východ

 


 

+421 914 328 492
mesaros@centr.sk

Ing. Milan Mesároš

Milan po absolvování Letecké fakulty Technické univerzity Košice, oboru řízení letecké dopravy, působil 25 let ve státních bezpečnostních složkách. V CENTR GROUP pracuje na pozici Provozního manažera pro Slovensko – Východ. Mezi jeho pracovní povinnosti patří:

 • zabezpečení kvalitativních a personálních požadavků pro svěřené objekty,
 • komunikace a spolupráce s obchodními partnery,
 • vyhledávání nových obchodních příležitostí.

Každodenně tak uplatňuje nejen svou expertizu v oblasti bezpečnosti, ale také znalosti a praktické zkušenosti obchodní problematiky a vztahů.

Luboš Strauch

Luboš Strauch

Prevádzkový manažér

 


 

+421 903 590 857
strauch@centr.sk

Luboš Strauch

 

Luboš absolvoval Fakultu telesnej výchovy a športu v Banské Bystrici a poté pracoval 28 let jako člen státních bezpečnostních složek. Zde získal mnoho praktických zkušeností v oblasti bezpečnostní problematiky. Do jeho kompetence Provozního manažera CENTR GROUP pro Slovensko spadají následující činnosti:

 

 • komunikace a spolupráce s obchodními partnery,
 • zajištění kvalitativních a personálních požadavků pro svěřené objekty,
 • vyhledávání nových obchodních příležitostí.

 

Karel Novotný

Karel Novotný

Prevádzkový manažér - Západ

 


 

+421 914 328 493
novotny@centr.sk

Karel Novotný

 

Karel působil jako příslušník ozbrojených sil 24 let na letecké základně v Prešově. Od roku 1998 pracuje v soukromých bezpečnostních službách. Byl ředitelem školicího střediska pro získávání licencí OS pro práci v SBS. V roce 2000 pracoval pro mezinárodní společnost na pozici regionálního manažera vlastní ochrany SR - Východ s akreditací Euro-modulů pro obchodní jednotky střední Evropy. Později zastával funkci ředitele detektivní služby pro východní Slovensko se zaměřením na strážní a detektivní činnost. Také pracoval pro zahraniční soukromou bezpečnostní službu jako manažer pro speciální zakázky. V CENTR GROUP je odpovědný za:

 

 • správu přidělených objektů,
 • komunikaci s klientem,
 • získávání nových objektů,
 • profesionalitu zaměstnanců.

 

Provozní manažeři

Tomáš Ryšavý

Tomáš Ryšavý

Provozní manažer

 


 

+420 704 644 240
rysavy@centr.cz

Tomáš Ryšavý

 

Tomáš vystudoval střední školu Veřejnoprávní TRIVIS. V oblasti bezpečnosti se pohybuje přes 9 let. Začínal na Radiu Svobodná Evropa na pozici supervizor ostrahy. Jeho úkolem bylo nastavování procesů, řešení krizových situací a příprava ostrahy na teroristické útoky. Na pozici provozní manažer pracuje již 3 roky. Je držitelem zbrojního průkazu (B, D, E) a pravidelně se účastní střeleckých výcviků s prvky CQB.

 

Tomáš se zabývá ochranou měkkých cílů a hrozbou teroristických útoků.

 

Daniel Vrchota

Daniel Vrchota

Provozní manažer

 


 

+420 731 628 717
vrchota@centr.cz

Daniel Vrchota

 

Daniel působí v oblasti komerční bezpečnosti déle než 16 let. Své zkušenosti zúročuje ve společnosti CENTR GROUP na pozici Provozního manažera. V rámci své divize vede více než 100 zaměstnanců, převážně specialistů na bezpečnostní a recepční služby. Zaměřuje se na:

 

 • ostrahu administrativních budov,
 • ostrahu průmyslových areálů,
 • zabezpečení společenských akcí.

 

Jeho motto zní: „K lidem se chovám tak, jak se lidi chovají ke mně.“

 

Ing. Helmut Faix

Ing. Helmut Faix

Provozní manažer

 


 

+420 731 628 804
faix@centr.cz

Ing. Helmut Faix

Helmut se v oboru komerční bezpečnosti pohybuje více než 15 let a je držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace jako strážný a detektiv. Své dlouholeté zkušenosti uplatňuje v CENTR GROUP na pozici Provozního manažera. Specializuje se na následující oblasti:

 • bezpečnostní řešení na míru,
 • bezpečnost administrativních budov,
 • bezpečnost průmyslových objektů,
 • bezpečnost obchodních ploch (maloobchod),
 • ochrana měkkých cílů.
Ing. Petr Arnošt

Ing. Petr Arnošt

Provozní manažer

 


 

+420 734 390 492
arnost@centr.cz

Ing. Petr Arnošt

 

Petr vystudoval Střední policejní školu MV a vysokou školu, obor Bezpečnostní management. Má za sebou již 14 let praxe v komerční bezpečnosti a nadále roste v rámci firmy a také při spolupráci s ASIS International. V CENTR GROUP je expertem na:

 

 • řízení komerční bezpečnosti,
 • fyzickou ostrahu objektů,
 • zabezpečení společenských akcí,
 • kombinaci fyzické a technické ochrany,
 • školení.

 

Ve volném čase se věnuje cestování, cizím jazykům, bojovým sportům, motorismu a vojenské historii.

 

Petr Škareda

Petr Škareda

Provozní manažer

 


 

+420 736 756 160
skareda@centr.cz

Petr Škareda

 

Petr za 12 let práce v oboru bezpečnosti nasbíral mnoho cenných zkušeností. Má praxi v ostraze bankovního sektoru a působil též na pozici vedoucího ostrahy. Při práci Provozního manažera pro CENTR GROUP plně uplatní svou schopnost vedení většího týmu lidí a schopnost adekvátně vyřešit vyhrocené situace. Je odborníkem na:

 

 • zabezpečení hromadných akcí,
 • bezpečnostní návrhy na míru,
 • odstraňování bezpečnostních nedostatků,
 • vypracování nápravných opatření.

 

Nikola Pajonk

Nikola Pajonk

Manager assistant and technical support

 


 

+420 731 628 721
nikola@centr.cz

Nikola Pajonk

Nikola působí v CENTR GROUP déle než 5 let a hravě zvládá dvojí roli. Jako Manager Assistant je důležitou podporou našeho manažerského týmu. A v roli technické podpory pracuje jako administrátor našeho obchůzkového systému. Své zkušenosti z praxe pak přenáší do školitelské činnosti. Je expertkou na:

 • školení EPS, EZS a kamerového systému,
 • správu technických systémů,
 • anglický jazyk (na úrovni rodilého mluvčího).
Simona Toscani

Simona Toscani

Provozní manažer

 


 

+420 734 172 943
toscani@centr.cz

Simona Toscani

 

Simona je absolventkou Bezpečnostně právní akademie v Brně. Nyní již 10 let působí v oboru komerční bezpečnosti. Mimo jiné pracovala také na pozici Risk security specialisty. V CENTR GROUP zastává funkci Provozního manažera a do její kompetence patří:

 

 • fyzická ostraha objektů,
 • koordinace, nastavení a řízení technických systémů,
 • bezpečnost v maloobchodním sektoru (Retail Security).

 

Ing. Vladimír Pavlík

Ing. Vladimír Pavlík

Provozní manažer

 


 

+420 731 628 745
pavlik@centr.cz

Ing. Vladimír Pavlík

 

Vladimír má za sebou více než 30 let zkušeností v personální oblasti a práce s lidmi. Z toho přes 15 let působí v oboru komerční bezpečnosti. V CENTR GROUP má v rámci pozice Provozního manažera na starosti služby v oblasti:

 

 • ostrahy výrobních závodů,
 • ostrahy kulturních akcí,
 • ostrahy sportovních akcí.

 

Jiří Michalec

Jiří Michalec

Provozní manažer, kynolog, zbrojíř

 


 

+420 736 650 910
michalec@centr.cz

Jiří Michalec

 

Jiří před nástupem do soukromé sféry více než 22 let získával zkušenosti v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku u Městské policie Ostrava. V oboru komerční bezpečnosti však není žádným nováčkem, pracuje v něm téměř 10 let. Podařilo se mu také kariéru skloubit s láskou ke zvířatům a je držitelem policejního atestu psovoda. Na základě získaných odborností mezi jeho specializace v CENTR GROUP patří:

 

 • řešení komerční bezpečnosti větších subjektů,
 • koordinaci, nastavení a řízení systémů privátní bezpečnosti (CCTV apod.),
 • problematiku zbraní a střeliva,
 • kynologii, ostraha a práce se psem.

 

Tomáš Cieslar

Tomáš Cieslar

Provozní manažer

 


 

+420 739 548 038
cieslar@centr.cz

Tomáš Cieslar

 

Tomáš působil 20 let v Armádě České republiky a účastnil se několika zahraničních misí. Poté přešel do civilního sektoru a již 6 let pracuje v oblasti ochrany osob a majetku. V CENTR GROUP je předním expertem na klíčové oblasti bezpečnosti, k čemuž využívá znalosti z armádní praxe, odborných kurzů a certifikací:

 

 • A.R.T.S – kurz první pomoci v poli pro profesionály,
 • Combat lifesaver course,
 • odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání,
 • instruktor Speciální tělesné přípravy,
 • kurz technik přežití S.E.R.E., úroveň B1,
 • certifikát Mines Awaneres Trainer Course,
 • horský výcvik.

 

Petr Vojtíšek

Petr Vojtíšek

Contract manager

 


 

+420 731 425 534
vojtisek@centr.cz

Petr Vojtíšek

 

Petr byl 18 let členem Hasičského záchranného sboru, z toho 6 let velitel JPO HZS. Po střední škole Požární ochrany, obor požární technika, prošel kurzem strategického řízení pro HZS a managementu. V průběhu své další kariéry v civilním sektoru získal také certifikaci na poskytování detektivních služeb. V CENTR GROUP působí na pozici Contract manažera a do jeho kompetence spadají:

 

 • bezpečnost ve výškových budovách,
 • zabezpečování v bankovním sektoru,
 • řízení a vedení bezpečnostních pracovníků,
 • řízení a vedení recepční služby.

 

Personální oddělení

Kateřina Pechandová SM

Ing. Kateřina Pechandová

HR Manager

 


 

+420 732 745 248
hr2asistent@centr.cz

Ing. Kateřina Pechandová

Kateřina vystudovala vysokou školu v Praze v oboru demografie s vedlejší specializací v oboru personální management.

 

Již během studia pracovala jako HR konzultantka v personální agentuře, kde získala rozsáhlé zkušenosti v oboru (inzerce, nábor, veškeré pracovněprávní náležitosti související se vznikem a ukončením pracovních poměrů, ale i zpracovávání mzdových podkladů, apod.) a vypracovala se až na vedoucí pobočky a interní HR školitelku.

 

Do týmu CENTR GROUP se přidala po rodičovské dovolené a má nyní na starosti kompletní personální agendu a celé personální oddělení.

 

Adéla Povolná

Bc. Adéla Povolná

HR Recruiter

 


 

+420 705 878 522
povolna@centr.cz

Bc. Adéla Povolná

 

Adéla vystudovala střední školu v oboru Bezpečnostní management a nyní se stejnému oboru věnuje na Vysoké škole AMBIS. Působí ve firmě CENTR GROUP jako HR Recruiter a stará se o nábor nových zaměstnanců a kolegů. Při práci využívá své znalosti a zkušenosti z oboru a snaží se dosáhnout nejlepších výsledků. Má na starosti:

 

 • nábor a komunikaci s budoucími zaměstnanci,
 • vystavování a kontrola inzercí.

 

Romana Kočková SM 3

Romana Kočková

HR Recruiter

 


 

+420 739 485 851
personalista.praha@centr.cz

Romana Kočková

Romana se celkové personalistice věnuje od 15 let v rámci hostesek, a budování vlastního týmu. Předtím pracovala jako personalista náborář pro malou firmu a nyní zastává pozici HR Recruiter.

Anna Melkusová SM

Anna Melkusová

HR Asistent

 


 

+420 703 462 745
hr3asistent@centr.cz

Anna Melkusová

Anička se do personálního oddělení CENTR GROUP přidala po více jak dvouleté kariéře v marketingu a personalistice, které se chtěla začít věnovat naplno. Dříve se věnovala převážně náboru nových zaměstnanců či správě náborových kampaní a po poslední pracovní zkušenosti v personální agentuře se rozhodla věnovat se personální administrativě již naplno.

 

V CENTR GROUP má na starost:

 

 • kooperaci s provozními managery,
 • pracovní smlouvy,
 • lékařské prohlídky,
 • vystavovaní ID karet.
Kristýna Marková SM

Kristýna Marková

HR Asistent

 


 

+420 799 176 251
hr4asistent@centr.cz

Kristýna Marková

Kristýna se k nám na post personalistky přidala po dvouroční zkušenosti v HR, kdy v minulé práci působila jako Back Office Manager a následně HR Manager (recruitment i administrativa). Práce s lidmi pro ni není cizí. Tři roky také byla součástí Policie ČR.

 

Ve firmě má na starost:

 

 • pracovní smlouvy (od nástupu, změn po ukončení),
 • lékařské prohlídky,
 • vystavovaní ID karet,
 • přihlašování zaměstnanců ke zkouškám na kvalifikaci strážný,
 • zadávání dat do systému,
 • kooperaci s provozními manažery,
 • příprava POZP a spoustu dalšího.
Bára Průšová SM

Bára Průšová

HR Asistent

 


 

+420 799 176 264
hr5asistent@centr.cz

Bára Průšová

Barča vystudovala školu cestovního ruchu, a i když jí cestování velice baví, nechala si jej pouze koníčkem.

 

V předchozím zaměstnání se věnovala programování, ale kvůli její skvělé komunikační dovednosti se více shlédla v práci s lidmi a cesta jí zavedla k personalistice.

 

Barča má v CENTR GROUP na starost:

 

 • pracovní smlouvy,
 • lékařské prohlídky,
 • kooperaci s provozními manažery,
 • vystavování ID karet, apod.
ikona Ostraha objektu

Ostraha objektů

ikona Ostraha objektu

Ostraha objektů

ikona Služby recepce

Recepční

ikona Služby recepce

Recepční

Služby Správa nemovitostí

Správa nemovitostí

Služby Správa nemovitostí

Správa nemovitostí

ikona Údržba zeleně

Úklid
Údržba zeleně

ikona Údržba zeleně

Úklid
Údržba zeleně

ikona Speciální operace

Speciální operace

ikona Speciální operace

Speciální operace

Rychlý kontakt

HOTLINE
24 HODIN DENNĚ

 

 

 

 

 

Další kontakty zde