GDPR - General Data Protection Regulation

Společnost CENTR GROUP, a.s. se sídlem Na příkopě 1096/19, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26865301, vydává Směrnici o zpracování osobních údajů za účelem úpravy postupů, pravidel, povinností a opatření společnosti, jakožto správce osobních údajů, k ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pravidla týkající se volného pohybu osobních údajů.

A to v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které společnost, vědoma si své odpovědnosti stanovené v l. 24 GDPR, za účelem ochrany osobních údajů, přijala a realizuje.

Společnost CENTR GROUP, a.s., IČO: 268 65 301, se sídlem Na příkopě 1096/19, Staré Město, 110 00 Praha 1, jakožto správce osobních údajů ve smyslu l. 4 odstavce 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tímto v souladu s čl. 13 GDPR sděluje dotčeným subjektům údajů následující informace:

ikona Ostraha objektu

Ostraha objektů

ikona Ostraha objektu

Ostraha objektů

ikona Služby recepce

Recepční

ikona Služby recepce

Recepční

Služby Správa nemovitostí

Správa nemovitostí

Služby Správa nemovitostí

Správa nemovitostí

ikona Údržba zeleně

Úklid
Údržba zeleně

ikona Údržba zeleně

Úklid
Údržba zeleně

ikona Speciální operace

Speciální operace

ikona Speciální operace

Speciální operace

Rychlý kontakt

HOTLINE
24 HODIN DENNĚ

 

 

 

 

 

Další kontakty zde