Nejlepší obranou proti krádežím jakékoliv povahy je prevence.

Služby soukromých detektivů, které naše společnost poskytuje, takovou prevencí jsou.

Soukromý detektiv pro obchodí sféru zajistí:

  • detektivní činnost v obchodních domech
  • odhalování krádeží (ať už pachatelů z řad vašich vlastníchzaměstnanců nebo osob externích – klientů, dodavatelů, návštěv…)