Poskytujeme služby recepce ušité zákazníkovy na míru.
Klienti využívají služeb v administrativních budovách, průmyslových objektech nebo objektech, kde je potřeba informační služba pro veřejnost, návštěvníky nebo nájemce objektů.

Recepce

Službu vykonáváme ve společenském oděvu nebo uniformě společnosti. Může být také spojena s dalšími službami, zejména s ostrahou objektu.

Služby spojené s recepcí

  • obsluha telefonní ústředny
  • ohlašování návštěv, zápisy do knihy návštěv
  • přijímání a výdej klíčů
  • poštovní služby (převzetí a předání)
  • obsluha bezpečnostních systémů EZS, EPS, CCTV
  • evidence vozidel (příjezdy, odjezdy)