Naše služby

Slovo úvodem

Vážení,

protože většina úvodních a oslovujících informací, se kterými se všichni v řídících pozicích setkáváme, je až standardně podobná, dovolím si Vám nabídnout alespoň jiný přístup.

Jiný proto, že nepracujeme jen „standardně“. Klíčový parametr, který tvoří naši přidanou hodnotu je právě individuální přístup. Tato filozofie totiž stojí za naším úspěchem, který lze vyjádřit jednoduchým příměrem – v našem oboru již pravidelně obchodně a kvalitativně překonáváme nadnárodní korporace, čímž se postupně dostáváme na pomyslný vrchol podnikání ve sféře komerční bezpečnosti v České republice.

Informace, které Vám na našich webových stránkách představujeme, hovoří ve faktech, nicméně nikdy nebudou mít váhu osobního setkání a vzájemného komunikačního poznání. Budeme se těšit na službu pro Vaši bezpečnost.

S úctou

Jaroslav Pajonk, LLM, MBA
generální ředitel

CENTR GROUP, a. s.

Česká společnost CENTR GROUP, a.s., nabízí všestranné řešení komerční bezpečnosti a patří mezi největší společnosti na trhu v České republice. Zhodnocuje bohaté zkušenosti získané více než dvacetiletým působením.

CENTR GROUP-ELMONT, s. r. o.

Od svého založení je CENTR GROUP-ELMONT členem skupiny CENTR GROUP. Společnost již řadu let zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním, a tím splňuje podmínky pro garantované poskytování náhradního plnění při odběru služeb.

 • Fyzická ostraha
 • Bezpečnostní poradenství

CENTR GROUP MONITORING, s. r.o.

Systém zajištění ostrahy objektů bez nutnosti fyzické přítomnosti pracovníka ostrahy v hlídané lokalitě s využitím elektronických zabezpečovacích systémů (EZS) a kamerových systémů (CCTV). Výstupy jsou napojeny na pult centrální ochrany (PCO) a dispečink dohledového poplachového a přijímacího centra (DPPC), které nepřetržitě monitorují pracovníci dispečinku. V případě narušení aktivuje centrální dispečink zásahovou jednotku.

 • Technická ostraha a ochrana objektů
 • Dohledové poplachové a přijímací centrum
 • Instalace, servis, revize a obsluha elektronické a mechanické ostrahy
 • Kontrolní a operativní skupiny (výjezdové skupiny)

CENTR GROUP SR, s. r.o.

Komplexní zabezpečení bezpečnostních služeb ve Slovenské republice.

 • Fyzická ostraha a recepční služby
 • Vlastní PCO – elektronické zabezpečovací a požární systémy, instalace, servis, revize a obsluha elektronické a mechanické zabezpečení, zprostředkování vlastního dálkového dohledového centra
 • Požární ochrana – komplexní zajištění služeb, poradenství, audity a revize
 • Bezpečnostní poradenství, audity
 • Kontrolní, operativní a výjezdové skupiny
 • Facility management a úklidové služby
 • Služby zimní a letní údržby
 • Zabezpečení náhradního plnění v případě zřízení chráněné dílny v objektu

CENTR GROUP - WHITE TIGER, s. r.o.

VIP, eventy a individuální security servis.

 • VIP security service, VIP transport
 • Převoz hotovostí a cenin
 • Security servis při sportovních, kulturních a společenských akcích

CEE FACILITY SERVICES

CEE Facility Services, SE využívá silného zázemí skupiny CG, a navazuje tak na více než 20leté zkušenosti se správou budov.

Poskytujeme komplexní služby facility managementu po celé České republice v administrativních, multifunkčních či retailových provozech, stejně jako v průmyslovém segmentu a logistice. Poskytujeme náhradní plnění.

 • Facility management, úklidové služby, technická správa
 • Údržba, revize a servis TZB, energetický management
 • Vnitřní a venkovní úklidy, včetně zimní údržby komunikací
 • Údržba zeleně, bezpečnostní a recepční služby
 • Poradenství a výkon BOZP, PO a ŽP, stavební dohled BOZP
 • Soft services – služby poštovní podatelny, zajištění cateringu
 • Property management