Mít pod kontrolou dění ve vlastní firmě, to je přáním každého majitele. A to třeba i v pozdních nočních hodinách nebo v době, kdy trávíte dovolenou v zahraničí. Nicméně toto břímě nemusí zůstávat na vás. Můžete ho svěřit profesionálům, pro které je ostraha objektů a ochrana majetku každodenní rutinou. Službu PCO poskytujeme v rámci celého území České a Slovenské republiky.

Jak PCO funguje?

 • Naše operační středisko CENTR GROUP, a.s. je vybaveno nejmodernější technologií pro monitorování objektů 1Box® PCO od české společnosti NAM system, a.s.
 • Jedná se o komplexní systém pro elektronickou ostrahu objektů splňující nejpřísnější požadavky evropských norem pro monitorování objektů. Systém je rovněž schválen ředitelstvím Hasičského záchranného sboru.
 • Základem našeho pultu centralizované ochrany (PCO) je specializovaný výkonný hardware a software, který je integrován do jednoho funkčního celku s názvem 1Box® PCO.
 • Pro zajištění bezporuchového provozu je každý prvek technologie 1Box® PCO monitorován speciálním softwarem, který při jakémkoliv kritickém stavu informuje naše IT specialisty. Abychom zajistili tu nejvyšší míru spolehlivosti provozu, tak stav technologie 1Box® PCO paralelně rovněž dohlíží specialisté výrobce společnosti NAM system, a.s.
 • 1Box® PCO je standardně vybaven systémem komplexního zálohování a zabezpečení dat.
 • Díky technologii 1Box® PCO můžeme na naše operační středisko napojit prakticky jakýkoliv objekt vybavený elektronickou zabezpečovací signalizací (EZS) nebo elektrickou požární signalizací (EPS). Rovněž jsme schopni připojit vybrané IP kamery na objektu pro videoverifikaci poplachových stavů. Proto pro nás není problém zajistit PCO Praha, PCO Brno, PCO Ostrava nebo další města. Po instalaci systému je vše možné spravovat elektronicky.
 • Připojení objektů je možné všemi v současnosti dostupnými komunikačními trasami nebo jejich kombinací prostřednictvím mnoha typů profesionálních komunikátorů.
 • Přenos dat ze střežených objektů je trvale kontrolovaný a zabezpečený proti poruše nebo napadení potencionálním pachatelem.
 • Dispečer operačního střediska má v dispečerské aplikaci 1Box® PCO k dispozici všechny informace o stavu střežených objektů, o všech došlých zprávách a má zde i postupy pro řešení incidentů na objektech. Poplachy dispečer odbavuje v takzvaných poplachových akcích, které mu umožňují souběžné řešení až několika desítek aktivních poplachových incidentů.
 • Veškerá činnost dispečera se zaznamenává a jeho komunikace s okolím se zaznamenává a ukládá k poplachovým akcím.
 • 1Box® PCO umožňuje rovněž elektronicky předávat informace o objektu přímo do navigací v zásahových vozidlech a zobrazuje dispečerovi online informace o jejich poloze a stavu.
 • Takto fungující pult centralizované ochrany (PCO) lze i nadále inovovat a rozšiřovat o vhodné a žádoucí nadstavby. Navíc v souladu s našimi interními pravidly bezpečnosti, pravidelně provádíme zálohu systému, čímž předcházíme ztrátě klientových dat. K pultu centralizované ochrany doporučujeme doplnit ostrahou objektu a zajištění ICT bezpečnosti.