Předmětem činnosti naší firmy jsou dodávky a montáže technické ostrahy. Zabezpečíme rodinné domy, průmyslové objekty, obchody i celé objekty. Zaměřujeme se především na ostrahu objektů v Praze, Brně a Ostravě.
Naši kvalifikovaní pracovníci vám odborně zprovozní a rychle dodají, vše dle Vašich požadavků.

EZS - Elektronické zabezpečovací systémy

“EZSky“ najdou využití v mnoha případech. Díky velkému množství funkcí vám tyto zabezpečovací systémy mohou nabídnout dokonalou ochranu a zabezpečení vašeho majetku či majetku firmy. Mezi nejvyhledávanější systémy tohoto druhu patří alarmy.

CCTV – Systémy průmyslové televize

Nejčastěji využívané do větších obchodů, center, firem, hal a skladů. Nahrávky jsou archivovány a v případě nutnosti je možné je využít k dohledání potřebných skutečností.

Další zabezpečovací systémy

Trezory a sejfy, které jsou vhodné kdekoli, kde jsou uloženy peníze, zlato, šperky, cenné papíry nebo důležité dokumenty.
Systémy strukturovaných kabeláží a telefonních ústředen. Nicméně provádíme i montáž uzavřených televizních informačních systémů, místního rozhlasu, STA (společné televizní antény) a SAT (satelitu).

EPS - Elektronické požární systémy

Slouží k rychlé signalizaci nebezpečí požáru. A to pomocí signálu z hlásičů, které mohou být přijímány buď na ústředně, odkud bude přivolána požární ochrana, anebo lze pomoc přivolat zařízením pro dálkový přenos.

EKV – Identifikační vstupní systémy

Snadno získáte nejen přehled o docházce vašich zaměstnanců, ale zároveň můžete lehce zamezit vstupu nepovolaných osob do vašich objektů. Od roku 2009 nabízíme také biometrické snímače, které zaručí, že se technická ostraha vašeho majetku ještě zdokonalí.