NM

Kvalita a garanceKoncesované listiny a živnostenské listy:

Jsme držiteli těchto certifikátů:

9001 certifikát 14001 certifikát 18001 certifikát 27001 certifikát 50001 certifikát 50518 certifikát

K dispozici jsou:

  • Odpovídající typy a rozsah pojištění a ručení pro všechny typy činností
  • Obecná odpovědnost za škodu - pojistná částka ve výši 100.000.000 Kč
  • Pojištění na odcizení věcí při výkonu služby do výše 4.250.000 Kč
  • Pojištění odpovědnosti za cizí věci převzaté
  • Pojištění peněz a cenin přepravovaných pověřenou osobou
  • OŘ - IČ 26865301, DIČ CZ26865301


Společnost CENTR GROUP, a.s., se sídlem Praha 1 – Staré Město, Na Příkopě 1096/19, PSČ: 110 00, IČO: 268 65 301, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11290 („Společnost“), tímto oznamuje, že valná hromada Společnosti přijala dne 21. 10. 2016 formou notářského zápisu NZ 893/2016, N 866/2016, následující usnesení o přeměně akcií Společnosti na zaknihované:

„Valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením § 529 občanského zákoníku o přeměně všech akcií emitovaných Společností na zaknihované akcie a stanovuje lhůtu k odevzdání akcií Společnosti v délce dvou měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí. Současně s odevzdáním akcií Společnosti je akcionář povinen sdělit Společnosti číslo majetkového účtu vedeného u některého z účastníků centrálního depozitáře, na který mají být akcie zaevidovány. Ke všem krokům nezbytným pro provedení zaknihování akcií Společnosti je dále zmocněno představenstvo Společnosti.“


Centr group
NAPIŠTE NÁM NA: infozavcentr.cz
SLEDUJTE NÁS NA: FB

SÍDLO SPOLEČNOSTI

CENTR GROUP, a.s.

Na Příkopě 1096/19, Palác MYSLBEK
11000, Praha 1
+420 22 70 30 590
office zavcentr.cz

POBOČKY

BRNO

Křenová 40
602 00 Brno
+420 734 172 943
brno zavcentr.cz

OSTRAVA

Náměstí J. Gagarina 2046/1b
710 00 Ostrava
+420 733 672 671
+420 595 694 211 (7:30-15:30)
sekretariat zavcentr.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Resslova 1566/27
370 04 České Budějovice
+420 731 628 710
cb zavcentr.cz

BRATISLAVA

CENTR GROUP SK s.r.o.
Palisády 55
811 06 Bratislava Staré mesto
GSM: +421 914 328 481
bratislava zavcentr.sk

Na úvod
Home O společnosti Kvalita a garance Reference Časté dotazy Kontakt